“NVR”的版本间的差异

来自dvr163
跳转至: 导航搜索
 
第1行: 第1行:
<span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:medium;">[[无线NVR|无线NVR]]</span></span>
+
<span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:medium;">[[网络3|网络]]</span></span>
  
<span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:medium;">[[VR NVR|全景NVR]]</span></span>
+
<span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:medium;">[[远程3|远程]]</span></span>
  
<span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:medium;">[[普通 NVR|有线 NVR]]</span></span>
+
<span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:medium;">[[音频3|音频]]</span></span>
 +
 
 +
<span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:medium;">[[视频3|视频]]</span></span>
 +
 
 +
<span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:medium;">[[用户管理3|用户管理]]</span></span>
 +
 
 +
<span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:medium;">[[基本操作3|基本功能]]</span></span>
 +
 
 +
<span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:medium;">[[录像及回放功能3|录像回放]]</span></span>
 +
 
 +
<span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:medium;">[[LOGO设置3|LOGO设置]]</span></span>
 +
 
 +
<span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:medium;">[[输出显示3|输出显示]]</span></span>
 +
 
 +
<span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:medium;">[[协议对接3|协议对接]]</span></span>
 +
 
 +
<span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:medium;">[[报警功能3|报警功能]]</span></span>
 +
 
 +
<span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:medium;">[[无线问题3|无线问题]]</span></span>
 +
 
 +
<span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:medium;">[[综合类3|综合类]]</span></span>

2019年12月11日 (三) 00:52的最新版本

网络

远程

音频

视频

用户管理

基本功能

录像回放

LOGO设置

输出显示

协议对接

报警功能

无线问题

综合类